ensv

Broadcast House

Avanza uppgraderar sin studio

Avanza växlar upp och bygger ut sin befintliga studio för att möta efterfrågan på rörligt material. Vi bistår med konsult- och installationstjänster.

Se mer på Avanza Play på YouTube.