ensv

Broadcast House

Bankföreningen – Är finansskatten olaglig?

Under rubriken ”Är finansskatten olaglig?” anordnade Bankföreningen seminarium i slutet av januari på hotel Sheraton. Broadcast House dokumenterade och producerade inslag på uppdrag för kommunikationsbyrån Paues Åberg.