ensv

Broadcast House

Nordiska Skärgårdssamarbetet

Betesmark i skärgården var ett seminarie som Nordiska Skärgårdssamarbetet anordnade. Då det involverar många människor på spridda platser och som inte har möjlighet att närvara, livestreamades hela evenemanget via Nordiska Skärgårdssamarbetets webbsida.

www.skargardssamarbetet.org/sv