ensv

Broadcast House

Upphandlingskonsult för Swedbank

Under hösten har Broadcast House bistått Swedbank med konsult för upphandling av teknik till deras tv-studio. Där uppdraget bland annat varit att ta fram underlag, värdera och validera inkomna förslag.

Se mer vad Swedbank producerar.

Swedbank webb-tv